Річний звіт "Бюро аналізу політики" за 2019 рік

08 січня 2020

Річний звіт

Громадської організації «Бюро аналізу політики» за 2019 рік

 

ЗМІСТ

1.     Про організацію

2.     Основні завдання Бюро аналізу політики

3.     Команда організації

4.     Наші інформаційні партнери

5.     Партнерські організації

6.     Результати діяльності за 2019 рік

7.     Фінансовий звіт організації за 2019 рік

Про організацію

Громадська організація «Бюро аналізу політики» (далі – «БАП») заснована 2006 року, активно діє з 2010 року.

ГО БАП відома далеко за межами Сумщини. Організація займається як антикорупційною діяльністю (аналіз бюджетів, моніторинг державних закупівель) так і активно проявляє себе в інших сферах громадського життя. Наприклад – розвиток критичного мислення у молоді та громадських активістів.

ГО БАП була заснована 2006 року Кирій Лесею Миколаївною, Пархоменко Іриною Володимирівною, Кішинець Ніною Петрівною.

За роки існування організацією було реалізовано понад 20 масштабних проектів, окремими її членами  – більше 100.

Сайт організації: http://politanalityk.com/

Сторінка в мережі Facebook: https://www.facebook.com/BureauOfPoliticalAnalsys/?ref=aymt_homepage_panel

Основні завдання Бюро аналізу політики:

 • вплив на формування та реалізація державної політики;
 • багатоспекторне дослідження та аналіз державної політики на всіх рівнях у господарській, правовій, соціальній, гуманітарній, культурній, освітній, науковій та інших сферах;
 • розвиток міжнародного співробітництва, обмін досвідом і кращими практиками у сфері виборчого права, захисту громадських, політичних та соціальних прав;
 • пошук інноваційних вирішень проблем громад та альтернативних підходів до політичних, зокрема, виборчих процесів;
 • формування експертних середовищ, здатних впливати на процес підготовки, прийняття управлінських рішень на місцевому рівні;
 • формування культури взаємовідносин між суб’єктами виборчого процесу.

Для досягнення своєї мети та виконання завдань Бюро аналізу політики здійснює наступні види діяльності:

 • поширює інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
 • сприяє формуванню та реалізації міжнародних та українських програм соціально-економічного розвитку;
 • підтримує міжнародні зв’язки, вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації;
 • організовує та проводить теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тренінги, семінари, курси, дебати, конкурси, конференції, збори тощо;
 • організовує та проводить зустрічі з політичними діячами, науковцями, представниками влади;
 • організовує та проводить соціальні та соціологічні опитування та дослідження зі значущих для громади та окремих цільових груп питань;
 • здійснює спостереження за виборчим процесом та моніторинг виборчих кампаній;
 • сприяє згуртуванню широких громадських кіл задля реалізації конституційних прав і свобод людини;
 • сприяє дотриманню в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, положень Загальної декларації прав людини ООН, Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;
 • залучає громадян до активної участі у суспільно-політичному житті громад України, сприяння підвищенню їх громадської активності;
 • сприяє культурному відродженню українського народу та духовному збагаченню особистості, всебічному розвитку культури, традицій та звичаїв, відродженню історичної пам’яті та національної свідомості.

Команда ГО «Бюро аналізу політики»

Голова Експертної ради – Мельник Ростислав

Члени експертної ради:

Бортнік Іван

Іванущенко Геннадій

Пархоменко Ірина

Дєнісова Наталія

Крамченков Андрій

Олена Пікулицька

Виконавча дирекція:

Виконавчий директор – Очкалов Олег

Менеджер – Бондаренко Іван

Керівник експертної групи – Бобиренко Віктор

Інформуємо про свою діяльність

На  сайті: http://politanalityk.com/

Наші експерти мають блоги у провідних ЗМІ: https://www.pravda.com.ua/authors/4ca1fad28642b/

https://www.youtube.com/channel/UCq4CPrQ0ayl-cO4r64o2vjw

Наші медіа-партнери:

Partners

 

Наші партнери:

NGO partners

 

Результати діяльності за 2019 рік

«Медіаграмотність у студентських середовищах»

Весняні вибори показали, що молодь України та студентство зокрема теж «хворіє» загальноукраїнськими проблемами і головна з них – це відсутність критичного мислення, голосування за допомогою емоцій, а не раціональних визначень. У Сумській області навчається понад 17 тисяч студентів (тільки стаціонару). Студентське середовище неоднорідне і власне складається з багатьох різних середовищ. Єдина група, яка має зв'язок усіма іншими – це середовище органів студентського самоврядування.

Партнером нашого проекту є Сумський обласний комітет молодіжних організацій (СОКМО) і ГО «Молодіжна педагогічна спілка» (ГО МПС), спільно з якими ми впровадили кілька цікавих навчальних спільних проектів. Зокрема ми проводили серію тренінгів стосовно аналізу бюджетів закладів вищої освіти, області, міст, районів. Ми знаємо це середовище і готові спробувати через нього вийти на студентство загалом.

Наша ідея – знайти на кожному факультеті закладів вищої освіти і в кожному технікумі та коледжі зацікавлених осіб, які б отримали базові знання стосовно протидії маніпуляціям та розвитку критичного мислення. Ідея проекту в тому, що кожен із них в подальшому проводить свій захід і ми отримуємо добрий мультиплікативний ефект.

Під час реалізації проекту «Медіаграмотність e студентських середовищах» упродовж червня 2019 року були:

 • сформована команда активістів,
 • відібрані експерти та тренери,
 • відібрані учасники тренінгів (активні студенти закладів вищої освіти, коледжів та технікумів Сумської області),
 • організовані та проведені 4 дводенних тренінги для 80 активних студентів Сумщини.

У результаті реалізації проекту «Медіаграмотність у студентському середовищі» 80 відібраних лідерів студентського самоврядування із навчальних закладів Сумської області у ході дводенних тренінгів для тренерів отримали базові знання стосовно протидії маніпуляціям та розвитку критичного мислення,  а також навички роботи тренера з аудиторією.

Участь у тренінгах та набуті знання і навички мотивували студентських активістів до розповсюдження отриманих знань стосовно протидії пропаганді та маніпуляціям, а також розвитку критичного мислення серед своїх знайомих, друзів та у навчальних закладах шляхом проведення власних тренінгів або лекцій, чи простого спілкування.

Завдяки отриманим знанням та навичкам 80 студентських активістів провели власні заходи щодо протидії маніпуляціям та розвитку критичного мислення. Внаслідок проведених заходів понад 600 учасників студентства Сумської області підвищили рівень критичного мислення, обізнаності у сфері протидії маніпуляціям.

Матеріал за результатами проекту: http://politanalityk.com/events/mediahramotnist-u-studentskomu-seredovyshchi.html

«Розумний вибір Сумщини»

Вибори показали низький рівень критичного мислення в суспільстві. Люди голосують за фантоми, люди вірять популістам. Фактично, це призводить до постійного зневірення, тому що невиправдані очікування формують образи і спонукають до пошуку нових «носіїв», які все ж виправдають очікування. Тому дуже важливим є розвінчувати певні виборчі міфи і технології у різних середовищах.

Більшість телеканалів проводять різноманітні ток-шоу та дають новинний ряд такий, що іще більше закріплює патерналістські очікування громадян та формує очікування, що не можуть справдитись.

Ми хочемо спробувати вплинути на рівень критичного мислення громадян шляхом виготовлення та розповсюдження інформаційних продуктів, а саме: виготовити та опублікувати 12 відеороликів, 12 радіороликів та випустити через обласний телеканал «СТС», основним глядачем якого є старші люди, цикл із 4 передач, які розвінчуватимуть виборчі міфи і показуватимуть технології.

Мета проекту – підвищення рівня критичного мислення 20 тис. представникам молоді та 100 тис. людей старшого віку через розробку та запуск в інформаційний простір 12 відеороликів (в YouTube та інших соціальних мережах), 12 радіороликів (на телеканалі «UA:Суми»)  та 4 тематичних передач «Погляд» (на  телеканалі «СТС»).

В рамках проекту було виготовлено та розповсюджено інформаційні продуктів, а саме: 12 відеороликів, 12 радіороликів та випущено через обласний телеканал «СТС», основним глядачем якого є старші люди, цикл із 4 передач, які розвінчують виборчі міфи і показують технології.

Цикл із 4 передач «Погляд» був опублікований на YouТube-каналі організації:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=TiWeWnVUJAE 
 2. https://www.youtube.com/watch?v=DTxK_-pP9_A 
 3. https://www.youtube.com/watch?v=RC2xZXNfrfU 
 4. https://www.youtube.com/watch?v=WZ1Z-1HwjC4

12 відеороликів, виготовлених в рамках проекту, були опубліковані на Youtube-каналі організації:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=hJzmAQ_-RAA
 2. https://www.youtube.com/watch?v=YxPVpTxMvAg
 3. https://www.youtube.com/watch?v=BpJrJkwkSrQ
 4. https://www.youtube.com/watch?v=vnH9qeXdMQw
 5. https://www.youtube.com/watch?v=oDWbHvIn2H4
 6. https://www.youtube.com/watch?v=T0NotG6aK30
 7. https://www.youtube.com/watch?v=kJ13eFJSQJo
 8. https://www.youtube.com/watch?v=me1ZMMxPBfI
 9. https://www.youtube.com/watch?v=sPhQro9LbcQ
 10. https://www.youtube.com/watch?v=NgO_P7dXMeQ
 11. https://www.youtube.com/watch?v=LvSKwzE40Q4&t=23s
 12. https://www.youtube.com/watch?v=-GRn15jit9M

12 радіороликів були опубліковані на сайті організації та прозвучали у радіоефірі.

Реалізація проекту сприяла підвищенню рівня критичного мислення 20 тис. представникам молоді та 100 тис. людей старшого віку.

"Вплив молоді на політтичні процеси у місті та регіоні"

24 жовтня у Сумах відбувся інтерактив на тему "Вплив молоді на політтичні процеси у місті та регіоні". Захід проводився громадською організацією "Бюро аналізу політики" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Сіпкерами виступили Віктор Бобиренко, політтехнолог, експерт громадської організації "Бюро аналізу політики"; Олена Розсказова, керівниця Східноукраїнського представництва Міжнародного фонду «Відродження»; Дар'я Данілова, екс-студентський декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету; Богдана Костюк, координатор проекту «Трамплін».

Основними темами для обговорення стали:

- Чи можна молоді реалізувати себе через участь у політичних процесах?

- Чи існують соціальні ліфти поза політикою?

- Чи можливий вплив на ситуацію в місті та регіоні через вплив середовищ?

- Вибори до місцевих рад і молодь: як збільшити вплив?

- Як зробити молодь суспільно активною?

Матеріали про захід:

http://politanalityk.com/events/anons-vplyv-molodi-na-politychni-protsesy-u-misti-ta-rehioni.html

http://politanalityk.com/events/yak-molodi-vplynuty-na-politychni-protsesy-na-sumshchyni.html

«Підтримка реформи місцевого самоврядування – впровадження партисипативної моделі стратегічного планування в громадах Північної, Центральної та Західної України»

Мета: зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування і громадських організацій у сфері стратегічного планування із використанням успішних практик органів місцевого самоврядування Польщі.

Компоненти проекту:

 • проведення регіональних форумів стратегічного планування;
 • консультативна та тренерська робота в громадах для створення Стратегій розвитку громад;
 • навчальні візити представників українських громад до Польщі;
 • загальноукраїнська конференція.

Географія виконання: Львівська, Київська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області

Регіональніпартнери проекту в Україні:

 • ГО «Європейський діалог» (Львів)
 • Сіверський інститут регіональних досліджень (Чернігів)
 • Громадська організація Бюро аналізу політики (Суми)
 • Благодійна організація «Фонд регіонального та місцевого розвитку «Синергія» (Полтава).

 Матеріали по реалізації проекту:

 1. http://politanalityk.com/events/u-novoslobidskii-oth-vidbulysia-hromadski-konsultatsii.html
 2. http://politanalityk.com/events/hromadski-konsultatsii-u-bilopilskii-oth.html
 3. http://politanalityk.com/events/konsultuvannia-hromad-u-lypovodolynskii-oth.html
 4. http://politanalityk.com/events/u-hrunskii-oth-rozpochalysia-hromadski-konsultatsii.html
 5. http://politanalityk.com/events/u-novoslobidskii-oth-prodovzhylys-hromadski-konsultatsii.html
 6. http://politanalityk.com/events/u-bilopilskii-oth-prodovzhylys-hromadski-konsultatsii.html
 7. http://politanalityk.com/events/hromadski-konsultatsii-u-lypovodolynskii-oth.html
 8. http://politanalityk.com/events/hromadski-konsultatsii-u-hrunskii-oth.html

Проект співфінансовано в рамках Програми співпраці у сфері розвитку «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2018 р.