Рейтинг лікарень Сумського госпітального округу*

Одним з першочергових завдань госпітальної ради є визначення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ). 

Консультантами проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» була розроблена методологія визначення БЛІЛ, яка передбачає:

1) огляд госпітального округу: демографічні характеристики та захворюваність, матеріально-технічне та кадрове забезпечення;

2) експрес-оцінка закладів, які надають медичну допомогу вторинного рівня за 44 індикаторами, поділеними на 4 групи: покриття потреб населення, функціональні потужності, оцінка невідкладної медичної допомоги та функціональна ефективність. При цьому перші дві групи показників характеризують стратегічну позицію лікарні (потенціал лікарні на перспективу), а останні дві групи відображають її операційну ефективність (ефективність у наданні поточних послуг) (рис.1).

3) моделювання оптимальних варіантів вибору лікарень для визначення БЛІЛ – лікарні ранжуються на основі рейтингування і госпітальна рада за даними оцінки може прийняти рішення щодо визначення  закладів, найбільш підходящих за критеріями як БЛІЛ.

3

Запропонована методологія була застосована консультантами проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» для рейтингування закладів охорони здоров’я Сумського ГО, до складу якого входять усі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, розміщені на території: м. Сум, м. Лебедина, Сумського району, Білопільського району, Краснопільського району та Лебединського району. Всього в ході аналізу було оцінено 9 закладів охорони здоров’я: 3 міські лікарні, 1 дитяча міська лікарня, 1 пологовий будинок і 4 районні лікарні: сумська, краснопільська, білопільська та лебединська.

Загальна чисельність  населення ГО становить 452 тис. осіб, що проживають в м. Суми, м. Лебедин та 4-х прилеглих районах. Дані про зміни кількості населення в Сумському ГО дають підстави стверджувати, що оптимізації кількісного складу лікарень не уникнути, оскільки демографічні тенденції скоріше негативні і середньорічний приріст населення в окрузі становить 0% (рис.2).

5

Оцінка стратегічних показників (попит населення та функціональна потужність, - ред.) показала, що безумовним лідером є Сумська міська клінічна лікарні №1. Лебединська районна лікарня користується великим попитом, проте має недостатню функціональну потужність. Сумська міська клінічна лікарні №5 та Сумська дитяча клінічна лікарні, навпаки, за наявності достатньої функціональної потужності, суттєво відстають за показниками попиту, тобто згідно рамкових вимог, є недозавантаженими (рис.3).

4

Оцінка операційної ефективності медичних закладів Сумського госпітального округу за показниками гостроти випадків вивела в лідери Сумські міські клінічні лікарні №1 та №5, а за показниками функціональної ефективності (завантаженість персоналу, кількість днів перебування в лікарні, завантаженість обладнання тощо, - ред.) - найвищий рейтинг отримали Сумська центральна районна лікарня та міська клінічна лікарня №1.

Загальний рейтинг лікарень округу наведений на рис. 4, з якого можна констатувати, що найбільше вимогам  до БЛІЛ відповідає Сумська міська клінічна лікарня, оцінка якої дала максимальну кількість балів за блоками: попит населення, функціональні потужності та гострота випадків. Друге місце посідає міська лікарня №5, третє – Лебединська районна лікарня.  Проте, за показниками кількості пологів та кількості інсультів виявлені лідери не задовольняють вимоги щодо БЛІЛ2, тому консультанти проекту USAID рекомендують на рівні міста Суми забезпечити співробітництво між  лікарнями-лідерами і спеціалізованими лікарнями.

6

На основі проведеного аналізу консультантами проекту було рекомендовано дві опції для Сумського госпітального округу: 2 лікарні БЛІЛ2,  або 1 лікарня БЛІЛ2 та 2 лікарні БЛІЛ1 в межах округу. Проте, ці рекомендації не є остаточними, оскільки до аналізу не було включено обласні лікарні.

Отже, оптимізація мережі закладів охорони здоров’я лікарень є надважливою і дуже непростою задачею для госпітальних рад і лише взаємовигідна співпраця між медичними закладами і координація спільних зусиль сприятиме ефективному завершенню цього етапу реформування системи охорони здоров’я.

 

В матеріалі використані слайди презентації консультантів проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

Оксана Зеленяк, Катерина Багацька

*Матеріал публікується в рамках реалізації проекту ГО Центру «Ейдос»  «Експертно-технічна підтримка госпітальних рад» за фінансової підтримки програмної ініціативи «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».

Експертна думка

ЗМІ про нас

Документи

Веб-дизайн