Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2011 рік

30 грудня 2010

Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 2011 рік
та Додатки до неї

автор: Сумська обласна державна адміністрація
затверджено: рішенням Сумської обласної ради від 29.12.2010 року

ЗМІСТ
Вступ
І. Оцінка тенденцій економічного розвитку Сумщини у 2010 році
ІІ. Пріорітети економічного і соціального розвитку області на 2011 рік
1. Соціальна політика
1.1. Підтримка сім'ї, дітей та молоді
1.2. Грошові доходи населення
1.3. Зайнятість населення та ринок праці
1.4. Соціальне забезпечення
1.5. Пенсійне забезпечення
1.6. Житлова політика
2. Гуманітарна сфера
2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
2.2. Освіта
2.3. Культура, туризм
2.4. Інформаційний простір
2.5. Фізична культура і спорт
2.6. Формування толерантного суспільства
3. Безпека життєдіяльності людини
3.1. Охорона навколишнього природного середовища
3.2. Забезпечення законності і правопорядку
3.3. Охорона праці
4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
4.1. Податково-бюджетна політика
4.2. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості Сумщини
5. Розвиток реального сектору економіки
5.1. Промисловість, інноваційний розвиток
5.2. Агропромисловий комплекс
5.3. Транспорт та зв'язок
5.4. Енергозабезпечення та енергозбереження
5.5. Дорожній комплекс
5.6. Житлово-комунальне господарство
5.7. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
5.8. Зовнішня торгівля та транскордонне співробітництво
5.9. Споживчий ринок
6. Модернізація державного управління
ІІІ. Організаційне забезпечення та контроль за виконанням програми
Додатки