Прозорість сумських бюджетів: результати

Автор 

За результатами моніторингу прозорості бюджетів Сумської області місто Суми отримало 78 з 135 можливих балів. Це, очікувано, кращий результат в області – всі інші райони, міста і громади мають нижчі показники. Більше того, даний результат ставить Суми у топ-5 серед обласних центрів України за рівнем фінансовою прозорості бюджету.

Моніторинг проводився на основі методології розробленої Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети» і був розбитий на 34 показники і 135 критеріїв за відповідність яким нараховувалися бали. Показниками слугували фінансові документи, вчасність та повнота їх оприлюднення, наявність попередніх проектів цих документів, залучення громадськості до бюджетних процедур (як на рівні аудиторії, так і на рівні повноцінних консультацій). Додатково були використані «інноваційні» параметри – машиночитаність опублікованих даних, використання порталів E-data і Prozorro, наявність візуалізацій, тощо.

На етапі складання бюджету оцінка отримана містом Суми становить 21,5 (при максимальному значенні 38), що складає 57 % максимального показника.  За базовими показниками прозорості міста має максимальний бал – всі необхідні документи прийняті та затверджені. Це сам бюджет, додатки до цього, паспорти бюджетних програм, програма соціально-економічного розвитку та стратегія розвитку.

Єдине – на сайті міської ради у публічному доступі немає прогнозу доходів та видатків на наступні два роки, хоча цей документ існує. Так, це профільний фінансовий документ і він малоцікавий пересічному жителю, але його публікація є однією з вимог прозорості.

На етапі складання бюджету за більшістю критеріїв залучення громадськості до процесу Суми мають найвищі бал в Україні. Виняток – консультації щодо рішення про місцеві податки. Жодних анонсів і згадок про їх проведення.

За показником інноваційності місто отримало середні бали. Розділ «Місцевий бюджет» на сайті потребує вдосконалення і більшого наповнення. Хоча сам бюджет і всі змін до нього опубліковано в повному обсязі, частина профільних документів відсутня, частина розкидана по інших розділах сайту.

Етап розгляду та затвердження бюджету. Оцінка, отримана на етапі розгляду та затвердження бюджету становить 17,5 при максимальному значенні 33, що складає 55% від максимального показника.

Містом виконуються всі унормовані законодавством процедури щодо оприлюднення рішення про прийняття бюджету, проте бюджетні запити і паспорти бюджетних програм опубліковані не для всіх структурних підрозділів.

Нульові бали Суми отримали по обох параметрах візуалізації бюджету – не використовуються ні онлайн-платформи для візуалізації даних, ні «бюджет для громадян», який би простою мовою пояснював незрозумілі цифри.

Етап виконання бюджету. Оцінка, отримана на етапі виконання бюджету складає 22 при максимальному значенні 39, що складає 56% від максимального показника.

І на цьому етапі місто Суми отримало максимальні бали за базовими критеріями прозорості, такими як публікація внесених змін, але низькі показники за більш специфічними документами – планами закупівель та звітністю комунальних підприємств.

Етап підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету.

Оцінка, отримана громадою на етапі виконання бюджету складає 18 при максимальному значенні 25, що складає 64% від максимального показника.

За повнотою звітності місто має один з кращих показників в країні. З недоліків можна виділити лише неповне оприлюднення підрозділами звітів по бюджетних програмах, а також відсутність внутрішнього аудиту (або згадок про нього, якщо такий проводився).

Загалом, крім високих балів за дотримання базових норм законодавства, місто має один з найкращих результатів в Україні за показниками залучення громадськості до процесу обговорення місцевих фінансів і прийняття рішень.

Проте є певні проблеми з повнотою в оприлюднені нормативних актів і звітності. Багато балів було втрачено просто через неуніфікованість збору інформації від структурних підрозділів, або навіть просто через неоприлюднення вже повністю готових і існуючих документів.

Ще одним слабким місцем стало втілення інноваційних практик. Важливо, що за деякими показниками (наприклад, по залученню громадськості і партиципаторному бюджету) місто Суми є лідером, за іншими – візуалізацією показників і попередніми анонсами прийняття рішень, місто має стабільні нулі.

В цілому, міські фінанси на всіх етапах мають прийнятний рівень прозорості. В плюсів можна виокремити можливість підвищення показників у наступних роках майже без додаткового залучення ресурсів. Тепер детальніше по етапах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Отримана містом оцінка прозорості бюджету краща за більшість інших населених пунктів України, але не дотягує до межі інноваційності. Разом з тим Суми мають потенціал стати лідером в Україні за цим показником і в наступні пару років отримати звання найпрозорішого місцевого бюджету країни. Для цього варто звернути увагу на кілька основних моментів.

По-перше варто вдосконалити розділ сайту про місцевий бюджет. В розділі присвяченому місцевому бюджету  пропонуємо розмістити у доступному для перегляді та пошуку вигляді:

  1. Програму соціально-економічного розвитку;
  2. Актуальний бюджет  з урахуванням всіх змін;
  3. Візуалізацію доходів і видатків бюджету;
  4. Кошторис на утримання органу місцевого самоврядування;
  5. Паспорти бюджетних програм разом з наказом про їх затвердження та звіти про їх виконання, а також актуалізовані паспорти бюджетних програм, разом з наказом про їх затвердження;
  6. Титульний перелік капітальних видатків;
  7. Посилання на власний, або державний (Єдиний веб-портал відкритих даних data.gov.ua), де бюджетні дані оприлюднюються в машиночитних форматах;
  8. Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ ;
  9. Посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data;
  10. Посилання на повну інформацію щодо бюджету участі в громад.

По-друге варто скористатись одним з вже існуючих, або провести конкурс на розробку власного інструменту з візуалізації бюджету. Ця практика використовується лідерами рейтингу прозорості – Дрогобичом та Львовом, і покликана забезпечити краще розуміння місцевих фінансів для пересічного громадянина, ніж багатосторінкові таблиці з цифрами. Люди набагато легше сприймають графічну інформацію.

По-третє – попри все існують проблеми з повнотою даних, наприклад тих які стосуються діяльності комунальних підприємств. На жаль, у Сумах оприлюднено лише перелік самих підприємств, без їх фінансових планів та звітності по видаткам і закупівлям.

У країнах західного світу такі практики встигли стати нормою.

Дмитро Бобиренко

Експерт Бюро аналізу політики

Події

ЗМІ про нас

Веб-дизайн