Порівняльний аналіз бюджету Сумської області

Автор 

Рішенням Сумської обласної ради від 22.12.2016 був прийнятий бюджет області на 2017 рік. Станом на 1 травня 2017 року 3 рази до цього рішення вносилися зміни. Ми спробували проаналізувати ситуацію та порівняти показники основного фінансового документу області за показниками факту 2016 року, та затверджених показників головного кошторис області на 2017 рік. Слід зазначити, що станом на 15 травня було тричі було внесено зміни до основного з урахуванням останніх змін, внесених 28.04.2017.

Основними цифрами бюджету Сумщини 2017 року, затверджені в його першому варіанті є наступні (в дужках же наведені цифри з урахуванням останніх змін):

· доходи обласного бюджету затверджені у сумі 5724,1  млн. грн. (5 900,1), у тому числі доходи  загального  фонду  обласного бюджету – 5617,1 млн. грн (5 619,8), доходи спеціального фонду обласного бюджету – 106,9 млн. грн (280,7).

Дохідна частина бюджету Сумської області

 Доходи зі змінами

· видатки обласного бюджету становлять 5721,8 млн. грн (6 027,8), у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 5584,6 млн. грн (5 623,8), видатки спеціального фонду обласного бюджету – 137,2 млн. грн (404,02).

Видаткова частина бюджету Сумської області

 Видатки зі змінами

В першочерговому вигляді бюджет області є профіцитним на 2,3 млн.грн., при цьому профіцит загального фонду склав 32,6 млн. грн., на фоні дефіциту спеціального фонду в 30,3 млн. грн.

За підсумками ж 4-х перших місяців 2017 року головний кошторис області стає дефіцитним; дефіцит бюджету Сумщини становить 127,7 млн. грн., при цьому загальний фонд є дефіцитним на 4,0 млн.. грн., дефіцит  же спеціального фонду становить 123,7 млн.тис. гривень.

Резервний фонд обласного бюджету на початок 2017 року становив 9,6 млн. грн., до 1 травня 2017 року ця сума скоротилася більш ніж вдвічі і становить 4,1 млн. грн.

Нижче зображена порівняльна динаміка надходжень та видатків обласного бюджету за 2015-2017 роки (млн.грн.).

 Динаміка copy copy copy

2015 - доходи обласного бюджету у сумі  3705,1 млн. грн, у тому числі доходи  загального  фонду  обласного бюджету – 3516,8 млн. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 188,4 млн. грн, у тому числі бюджету розвитку – 14,2 млн. грн

2015 - видатки обласного бюджету у сумі 3785,1 млн. грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 3508,8 млн.  грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 276,4 млн. грн,

2015 - резервний фонд обласного бюджету у сумі  61,0 млн. грн

2016 - доходи обласного бюджету у сумі  5494,5 млн. грн, у тому числі доходи  загального  фонду  обласного бюджету – 5371,5 млн. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 122,9 млн. грн, у тому числі бюджету розвитку – 33,9 млн. грн

2016 - видатки обласного бюджету у сумі 5637,2 млн. грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 5363,7 млн.грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 273,5 млн. грн,

2016 - резервний фонд обласного бюджету у сумі  35,8 млн.. грн

Перш ніж аналізувати видаткову частину, слід розглянути якими ж власне є джерела доходу обласного бюджету, адже на сьогодні бюджет є дефіцитним.

Так, відповідно до першоприйнятого бюджету: 614,9 млн. грн. складають податкові надходження (за підсумками 4-х місяців - 870,8 млн.грн.), 117,7 млн.грн. неподаткові надходження, 4989,7 млн. грн. – офіційні трансферти (після 4-х мсяців - 5029,3 млн. грн.), 1,5 млн. грн. доходи від операцій з капіталом.


Доходи copy copy copy copy

Найбільшу частку дохідної частини складають офіційні трансферти, з яких 4766,8 млн.грн. (а станом на 01.05 це 4805,9 млн. грн.) це субвенція державного бюджету (освітня, медична, кошти на виплату допомоги соціально незахищеним верствам, виплату субсидій (найбільший відсоток субвенції) тощо), ще 222,9 млн. грн. – базова дотація та дотація  державного бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

Субвенції copy copy

Щодо надходжень за рахунок податків (614,9 млн.грн.), зазначимо що їх розподіл є наступним: 484,2 млн. грн. податок та збір на доходи фізичних осіб, 72,3 млн. грн. податок на прибуток підприємств, 40,85 млн.грн. рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів, 17,6  млн.грн. екологічний податок. За підсумками 4-х місяців 2017 року податкові надходження збільшилися на 136,4 млн.грн. за рахунок інших податкових надходжень,  а саме за рахунок коштів отриманих місцевими бюджетами з державного.

 Податкові надходження

З 556,5 млн.грн. податкових надходжень з прибутку (на початок 2017 року 484,2 млн. грн.) це: податок на доходи з фізичних осіб, і лише 72,3 млн. грн. податок на прибуток підприємств.

 Податки copy

На що, власне, передбачено витрачати доходи обласного бюджет та в яких пропорціях? Отже розподіл коштів в розрізі напрямків та головних розпорядників є наступним.

Розподіл видатків обласного бюджету між головними розпорядниками коштів відображено у наступній діаграмі (в порівнянні з першим варіантом бюджету):

 По розпорядниках copy

Окремо продемонструємо розподіл видатків на виконання цільових програм в розрізі головних розпорядників (діаграма демонструє також, порівняння з першим варіантом бюджету та останнім, згідно рішення обласної ради від 28.04.2017):

 По розпорядниках друга

Як бачимо, значна різниця між цифрам першого та останнього варіантів бюджету по деяким розпорядникам дають привід провести додатковий аналіз.

Як видно, основна частина видатків бюджету припадає на департамент фінансів ОДА. Проте видатки по цих напрямках сформовані в більшості не за рахунок податкових надходжень, а за рахунок цільових субвенції, а також дотації.

 Субвенції друга

А от бюджет розвитку Сумщини при загальній дохідній частині  5,9 млрд.грн. (згідно останніх змін) становить 142,8 млн.грн. Яким чином розподілена ця сума демонструє наступна діаграма (основні напрямки та галузі):

 Бюджет розвитку copy

Отже, які висновки та рекомендації ми можемо зробити.

1.  Бюджет – це основний фінансовий документ будь якої громади. Він має бути максимально доступним для будь кого. Щоб знайти бюджет Сумської області, здавалося б, потрібно зробити небагато кроків: заходимо на сайт обласної ради, шукаємо рішення останньої сесії, знаходимо те, що стосується бюджету, або змін до нього, відкриваємо, аналізуємо. Але! Бюджет Сумщини викладений у PDF форматі!!! Всі його сторінки, в тому числі і додатки. А це, на всякий випадок, до 80 сторінок тексту. При цьому додатки скановані в перегорнутому вигляді. Щоб знайти якусь цифру в бюджеті, а тим паче щоб з ними працювати, порівнювати, аналізувати, потрібно або друкувати всі сторінки бюджету та його змін, або мати залізні нерви, щоб перш ніж аналізувати, робити тупу технічну роботу. Здавалося, б – на фоні інших проблем це не проблема взагалі. Але складається враження, що це такий тонкий тактичний хід, ну типу «щоб менше питань виникало, і бажання длубатися в тих цифєрках». Так не має бути! Викладати бюджет області (хоча б його додатки) в елементарному Excel форматі – не коштує ані копійки і є абсолютно доступним інформаційно-технологічним ресурсом.

2.  Ще одна рекомендація щодо формування додатків змін до бюджету. У додатках відображаються виключно зміни, що вносяться на даній сесії. Так, можливо для інших програм та рішень це логічно. Але не для бюджету. Наприклад, відкриваючи останні зміни до бюджету Сумщини з метою здійснення аналізу, шукач такої інформації прагне побачити останній варіант ВСЬОГО бюджету! А в результаті, наприклад, відкриваємо додаток 1 «Доходи»  і бачимо лише зміни в розділах «Інші податки та збори» та «Офіційні трансферти». Де побачити якими є податкові та неподаткові надходження? Подивіться першеприйнтий бюджет, скажете ви. А раптом в передостанньому варіанті відбувалися якісь зміни саме по цих статтях? А якщо аналіз робити в кінці бюджетного року? І ладно б все було в форматі Excel, а то ж знову PDF! І знову враження таке, що хтось намагається заплутати нас в трьох соснах. Така сама ситуація з додатком 3 «Видатки». Якщо в першому варіанті бюджету все доволі структуровано, то варіант змін містить 3! різні версії видатків в межах кожного розпорядника!!! При цьому, наприклад, видатки по галузі освіти спочатку ідуть в розділі головного розпорядника «Департамент освіти і науки», а далі, деякі з них зустрічаються самі по собі. Як це розуміти тому, хто хочу просто поцікавитися куди витрачаються кошти не відомо.

3.  Звернемо увагу на бюджет розвитку. Як бачимо максимальні витрати йдуть по управлінню капітального будівництва, і це зрозуміло (58,9 млн.грн.). Більшість із них стосується ремонтних робіт в закаладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери. Проте є там і така сума (загальна) 5,75 млн.грн. передбачена на реконструкційні, ремонтні та будівельні роботи в обласному академічному театрі ім.Щепкіна. Безумовно, справа потрібна і кошти на неї виділяти теж потрібно. Але при цьому зверніть, будь ласка увагу, що окрім прибутку з продажу квитків, театр заробляє немалі гроші з оренди своїх приміщень. І добре, коли ці гроші «приходять» від комерційних концертів, дійств, шоу тощо. Так і має бути. Але! Театр, будучи комунальною установою обасті, утримуючись з обласного бюджету, «бере» орендну плату від обласних установ із розрахунку майже 5,0 тис.грн. за годину. Тобто за концерт дитячих колективів – вихованців все тих же обласних закладів, обласне управління (молоді/культури/освіти) з урахуванням репетицій має платити від 10 до 25 тис.грн. (за 1,5 год.концерту). Не дуже логічно, погодьтеся. І коли ці управління будуть перевіряти відповідні органи, або ще краще – аналізувати громадські активісти, навряд чи назвуть вони це раціональним використанням бюджетних коштів. Впевнені, цю схему можна відкорегувати.

4.  Є в статті видатків в розрізі деяких розпорядників такий пункт як «Організація оздоровлення та відпочинку дітей». На рівні держави питанням опікується Мінсоцполітики, як профільне міністерство. На сьогодні саме за цим відомством (і на місцях в тому числі) закріплені функції надання допомоги АТОшникам і членам їх сімей. На місцях функція оздоровлення дітей може бути покладена на кілька розпорядників, і це мудро. Так, можемо побачити, що в Сумській області цим опікується Департамент соціального захисту, Департамент освіти і і науки, Служба у справах дітей і Управління молоді та спорту. Але при цьому обсяг видатків на оздоровлення дітей по Департаменту соціального захисту становить лише 82,1 тис.грн. (при цьому по управлінню молоді та спорту, наприклад, ця сума становить 5,0 млн.грн.). При середній вартості путівки в 5,0 тис.грн. на 82,1 можна придбати 40 путівок в кращому випадку. На нашу думку, цю суму саме по Департаменту соціального захисту населення можна сміливо збільшувати. Повірте, в наш час охочих і заслугованих буде більш ніж. Ну і обласні владі додатковий «+» в карму!

5.  Ну і нарешті, ще одна рекомендація. Згідно чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів, кожен розпорядних на своєму офіційному веб-сайті (у даному випадку це окремі сторінки на офіціному сайті ОДА) повинен викладати річний план закупівель. При чому з 2017 року цей план має відображати усі плановані закупівлі від 1 гривні. Складається він за встановленою формою. Аналіз сторінок розпорядників показує, що багато хто викладає плани або за старою формою, або викладає плани закупівель лише тих, що планує провести в системі «Prozorro», а іноді лише тих, що будуть проходити за процедурою «відкритих» торгів. Тому рекомендуємо зобов’язати усіх розпорядників коштів обласного бюджету формувати плани закупівель за єдиною формою. Принаймні посилити контроль за цим процесом не завадить. 

Публікацію створено в рамках проекту «Експертне співтовариство Східної України проти корупції у бюджетній сфері», який впроваджується «Бюро аналізу політики» за фінансової підтримки National Endowment for Democracy.

Події

ЗМІ про нас

Документи

Веб-дизайн