Бюджет Полтавської області 2017. Скільки заробляє та куди витрачає Полтавщина

Автор 

23 грудня 2016 року, на дванадцятій сесії сьомого скликання Полтавська обласна рада розглядала проект бюджету на 2017 рік. 

Прийняття головного фінансового документу області відбулось без особливого ентузіазму - від депутатів було подано лише дві пропозиції. Так, за ініціативою першого заступника Голови Полтавської обласної ради Є.М. Холода у складі обласного бюджету було створено Фонд розвитку територій області у сумі 85 млн., та за пропозицією депутата М.М. Бондаря збільшено  видатки обласного бюджету за рахунок збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів у сумі 645,9 тис. грн. Після короткого обговорення, бюджет, разом з поправками, було прийнято. «За» висловився 61 депутат обласної ради з 72 присутніх на сесії – представники всіх фракцій, окрім «Свободи».

Цьогорічний кошторис області є рекордним за останні роки. В порівнянні з бюджетом 2016 року, дохідна частина збільшилась в 1,6 рази (майже на 2,6 млрд. грн.) і становить 7 112 457, 3 тис. грн. Видатки обласного бюджету становлять 7 112 413,3 тис. грн.

Динаміка

Розглянемо детальніше дохідну частину бюджету Полтавської області на 2017 рік. 

Як відомо, згідно Бюджетного кодексу України, під доходами бюджету розуміють податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).

Дохідна частина бюджету Полтавської області, як вже зазначалося, становить 7 112 457, 3 тис. грн., ( у т.ч. доходи загального фонду - 6 850 962,0 тис. грн., доходи спеціального фонду - 261 495,3 тис. грн.) та має наступний загальний вигляд.

Дохідна

Отже, як бачимо, основним наповнювачем обласного бюджету (83,38% від усіх доходів) є трансферти, тобто, кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. Згідно чинного Бюджетного кодексу України міжбюджетні трансферти поділяються на:

1) базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);

2) субвенції (міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції);

3) реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);

4) додаткові дотації.

Бюджет Полтавської області в 2017 році отримає одну додаткову дотацію з державного бюджету в розмірі 251, 4196 млн. грн. на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.

Також, до бюджету надійде 5 679,1114 млн. грн. у вигляді субвенцій з державного бюджету. Детальніше призначення субвенції та її обсяг подано в таблиці.

Найменування згідно

з класифікацією доходів бюджету

Всього

(млн. грн.)

Загальний фонд

(млн. грн.)

Спеціальний фонд (млн. грн.)

1

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим

бюджетам на надання пiльг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот

2 730,9183

2 730,9183

0

2

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим

бюджетам на виплату допомоги сiм’ям з дiтьми,

малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства,

дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги

дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу

1 759, 581

1 759, 581

0

3

Медична субвенцiя з державного бюджету місцевим бюджетам

840,499

840,499

0

4

Освiтня субвенцiя з державного бюджету місцевим бюджетам

177,1831

177,1831

0

5

Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

56,5466

0

56,5466

6

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим

бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй

населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного

побутового палива i скрапленого газу

43,0738

43,0738

0

7

Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на виплату державної соціальної

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

32,5336

 

0

8

Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

18,4596

18,4596

0

9

Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

8,9834

8,9834

0

10

Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

5,5379

5,5379

0

11

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим

бюджетам на придбання медикаментiв та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

5,0946

5,0946

0

12

Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим

бюджетам на придбання витратних матерiалiв для закладiв охорони здоров’я та лiкарських засобiв для iнгаляцiйної анестезiї

0,7005

0,7005

0

Обсяг власних доходів обласного бюджету на 2017 рік (без офіційних трансфертів) складає 1 181, 926316 млн. грн.,  в тому числі доходи загального фонду – 976, 9776 млн. грн.; доходи спеціального фонду – 204,948716  млн. грн.

З них левову частку становлять податкові надходження - 983, 3676 млн. грн., в тому числі до загального фонду 923,1676 млн. грн., до спеціального фонду – 60, 2 млн. грн. детальніше структуру податкових надходжень та їх розподіл між бюджетними фондами відображено у таблиці.

Найменування згідно

з класифікацією доходів бюджету

Всього

(млн. грн.)

Відсоткове відношення до всіх податкових надходжень

Загальний фонд

(млн. грн.)

Спеціальний фонд

(млн. грн.)

1

Податок та збiр на доходи фiзичних осiб

773, 4336

78,65 %

773, 4336

0

2

Податок на прибуток пiдприємств

60, 3

6,13 %

60,3

0

3

Рентна плата та плата за використання iнших

природних ресурсiв

89, 434

9,09 %

89, 434

0

4

Іншi податки та збори

60, 2

6,13 %

0

60, 2

Неподатковi надходження до обласного бюджету очікуються в розмірі 198,558716 млн. грн. З них  53, 810 млн. грн. поповнять загальний фонд, а 144,748716 млн. грн. надійдуть до спеціального фонду.

Неподаткові надходження

Найбільша частка неподаткових надходжень припадає на власнi надходження бюджетних установ – 144, 464716 млн. грн., які згідно Закону, в повному обсязі зараховуються до спеціального фонду обласного бюджету. До даної групи доходів, зокрема, входить плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно з їх основною діяльністю - 90,347024 млн. грн., надходження бюджетних установ вiд додаткової (господарської) діяльності – 23, 359057 млн. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 3,330699 млн. грн., надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна) – 0,135536 млн. грн., кошти, що отримують бюджетнi установи від пiдприємств, органiзацiй, фiзичних осiб та вiд інших бюджетних установ для виконання цiльових заходiв, у тому числi заходiв з вiдчуження для суспiльних потреб земельних дiлянок та розмiщених на них iнших об’єктiв нерухомого майна, що перебувають у приватнiй власностi фiзичних або юридичних осiб – 27,2924 млн. грн.

Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи від некомерцiйної господарської діяльності в повному обсязі зараховуються до загального фонду обласного бюджету і складаються з  плати за надання адмiнiстративних послуг – 29 млн. грн., надходження вiд орендної плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим майном, що перебуває в комунальнiй власності – 1,9 млн. грн., орендної плати за воднi об’єкти (їх частини) – 0,4 млн. грн.

Доходи вiд власностi та підприємницької діяльності включають в себе плату за розмiщення тимчасово вiльних коштів мiсцевих бюджетів – 22 млн. грн., Надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва – 0,2 млн., грн., частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного мiсцевого бюджету – 0,11 млн. грн.

Видатки обласного бюджету 2017 року.

Суть бюджету будь якого рівня, не лише заробляти, а й витрачати кошти забезпечуючи при цьому життєдіяльність і розвиток держави і суспільства в цілому. Отже, що фінансують обласні бюджети і зокрема бюджет Полтавської області? На це питання спробуємо відповісти далі.

Бюджетний кодекс визначає на що витрачаються кошти з обласних бюджетів. Це, зокрема, видатки на державне управління, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт, в частинах, що передбачені Законом. Дані видатки здійснюються як з загального так і з спеціального фондів обласного бюджету. Бюджетом Полтавської області на 2017 рік передбачено, видатки у сумі 7 112 413,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 6 692 711,6 тис. грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету 419 701,7 тис. грн

Динаміка зростання видатків з обласного бюджету в розрізі бюджетних фондів 2014-2017 рр.

Динаміка видатків copy

Бюджетне фінансування здійснюється через надання асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів.

видатки по розпорядниках copy

Отже, як бачимо, основним розпорядником бюджетних коштів ( 4617, 2614 млн. грн.) є департамент фінансів обласної державної адміністрації. Це пов’язано з тим, що даний департамент виступає головним розпорядником реверсної дотації з державного бюджету, а також п’яти субвенцій - субвенцiї з  надання пiльг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг,  субвенцiї на виплату допомоги сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства,дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, субвенцiї на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу, субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, а також субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя. Крім субвенцій, департамент фінансів також головним розпорядником 20 мільйонів гривень резервного фонду.

Департамент охорони здоров’я Полтавської ОДА буде розпоряджатися коштами як із загального так і зі спеціального фондів обласного бюджету в сумі 1182, 714648 мільйонів гривень. З них на спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу населенню – 396,7328 млн. грн., багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню – 231,136785 млн. грн., на надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню передбачено 139,8946 млн. грн., створення банків крові та її компонентів – 18,89 млн. грн., надання стоматологічної допомоги населенню – 15,8 млн. На саніторне лікування хворих на туберкульоз та саніторне оздоровлення дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) з обласного бюджету виділено 29,64 млн. грн. Занадто мало передбачено коштів на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – майже 24 млн. грн. Ця сума менша ніж в 2016 році, коли було виділено спочатку майже 25 млн. грн., а потім ще 10 млн. грн., при необхідній сумі в 43 млн. грн. Отже, питання чи всім хворим вистачить інсуліну залишається актуальним і в 2017 році. Також, 127, 6701 млн. грн. закладено в статтю видатків на інші заходи в галузі охорони здоров’я. 

Зі спеціального фонду на будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів виділено трохи більше 10 млн. грн. Багато це чи мало, я думаю, кожен із пацієнтів обласних комунальних медичних закладів відповість сам.

Департамент освіти і науки ОДА в 2017 році планує витратити майже 632 млн. грн. Основними статтями видатків є підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (252, 08 млн. грн.), Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (132,065240 млн. грн.), надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (112,100789 млн. грн.), надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (20,587352 млн. грн.), підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації (30,40885 млн. грн.). На утримання інших закладів освіти передбачено 7,03 млн. грн. на інші освітні програми закладено 3,024579 млн. грн. Зі спеціального фонду виділено 3,63 млн. грн. на проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкцію спеціалізованих та позашкільних навчальних закладів.

Витрати управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації в 2017 році становлять 50,5355 млн. грн. (разом із субвенцією). З них, оплата праці становить – 12,126259 млн. грн. Ще майже 0,6 млн. грн. "з’їдають" комунальні послуги. На розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту закладено майже 15,5 млн. грн. На оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) передбачено – 6,578 млн. грн. Також, заплановано видатки на проведення спортивної роботи в регіоні - 7,1 млн. грн., здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів – 3,673 млн. грн., здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення – 2,179 млн. грн., реалізацію державної політики у молодіжній сфері – 1, 637 млн. грн., підтримка фізкультурно-спортивного руху – 1,298 млн. грн., підтримка і розвиток спортивної інфраструктури – 0,89 млн. грн. На інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту виділено 2,878 млн. грн.

У розпорядження  департаменту соціального захисту населення ОДА передано 200,864535 млн. грн. (з них видатки не віднесені до основних груп (субвенція) – 3,8755 млн. грн.). основними видатками є надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування – майже 167 млн. грн., забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 11,301786 млн. грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 1,5 млн. грн., соціальний захист ветеранів війни та праці – 0, 8691 млн. грн.,  інші видатки на соціальний захист населення – 10,2227 млн. грн.

На служба у справах дітей облдержадміністрації виділено 4, 1359 млн. грн. Дані кошти будуть витрачені на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах – 4, 0859 млн. грн. і заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захист – 0,05 млн. грн.

Культура області профінансована в 2017 році на 122,128896 млн. грн. На підготовку кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації виділено 32,3494 млн. грн., на театри – 26,502635 млн. грн., фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблі та iншi мистецькі заклади та заходи – 14,782781 млн. грн., бібліотеки – 24, 255586 млн. грн., музеї i виставки – 18, 832964 млн. грн., заповідники – 0, 797849 млн. грн., іншi культурно-освiтнi заклади та заходи – 4,607621 млн. грн..

Управління майном обласної ради є розпорядником майже 12,5 млн. грн., з них 3, 4595 млн. грн.. витратять на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, ще 9, 0368 млн. грн.. віднесено до інших видатків.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації буде розпоряджатися 58,2988 млн. грн.. зі спеціального фонду, що виділені на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території.

З 96, 2346 млн. грн. виділених департаменту агропромислового розвитку, 96,034 млн. грн.. витратять на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій, ще 0,2 на охорону і раціональне використання земель.

Департамент екології та природних ресурсів використає 60,24 млн. грн. на цільові фонди.

Управління інфраструктури та туризму з загального кошторису в 55,5172 млн. грн., 55 млн. грн. зі спеціального фонду витратить 55 млн. грн. на утримання та розвиток інфраструктури доріг, і лише 0,157 млн. грн. на збереження природно-заповідного фонду. Інші видатки становлять 0,36 млн. грн.

На організацію рятування людей на водах, обласний бюджет передбачив 1, 828349 млн. грн. розпорядником цих коштів є управління з питань цивільного захисту ОДА.

На 1,345 млн. грн. профінансовано департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, за статтею інші видатки.

Додатком 6 до обласного бюджету передбачено перелік видатків, що фінансуються за  рахунок коштів бюджету розвитку, який в 2017 році становить 158,2504 млн. грн.

Видатки бюджету розвитку copy

Левову частку бюджету розвитку (83,15% або 131,595484 млн. грн..) планується витратити на будівництво та утримання будівель та доріг. Решта коштів спрямована на підтримку освітніх, спортивних, соціальних, культурних заходів та заходів з охорони здоров’я.

Підсумовуючи все вище проаналізоване, можна з впевненістю сказати, що у 2017 році Полтавська область матиме збалансований обласний кошторис, який, проте, як і більшість обласних бюджетів, є дотаційним з державного бюджету. Незважаючи на те, що в цьому році дохідна і видаткова частини помітно збільшились, багато програм, наприклад, як вже згадувана нами програма заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, залишились недофінансованими. Залишається лише сподіватися, що за результатами виконання бюджету за перше півріччя, департамент фінансів ОДА разом з обласною радою, знайдуть можливість збільшити фінансування першочергових програм. Досягти цього можна, зокрема, продовживши переговори з газовидобувним компаніям, щодо сплати наперед частини 5% ренти за видобування природного газу, яка почне сплачуватися до обласного бюджету з 2018 року. Також, не варто забувати про боротьбу з тіньовою економікою та «зарплатою в конверті», адже це теж джерела наповнення не лише міських а й обласного бюджету.

Публікацію створено в рамках проекту «Експертне співтовариство Східної України проти корупції у бюджетній сфері», який впроваджується «Бюро аналізу політики» за фінансової підтримки National Endowment for Democracy.

Олег Колєсніков

Експерт Бюро аналізу політики у Полтавській області

Події

ЗМІ про нас

Документи

Веб-дизайн